LXR Nyereményjáték!

 Vásároljon egyszerre gyermek és felnőtt LXR étrend-kiegészítőt, és értékes ajándékokat nyerhet!

 

1. AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK

1.1. Az „LXR AZ EGÉSZ CSALÁDNAK” elnevezésű ajándéksorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Biotic Gyógyszerészeti Kft. (Székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11., továbbiakban “Szervező”).

1.2. A játékban azon magánszemélyek vehetnek részt, akik 2017. szeptember 11. és 2017. december 30. között egyidejűleg legalább egy darab LXR Komplex felnőtt és egy darab LXR Junior Komplex gyermek étrend-kiegészítő készítményt (www.lxr.hu) vásárolnak bármely (LXR termékeket forgalmazó) patikában, és a vásárlásukat (tehát a két termék egyidejű vásárlását) igazoló bizonylatot (pénztári blokkot, azon pedig feltüntetve személyes adataikat: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) bedobják a Szervező által a gyógyszertárakba telepített sorsjegy (blokk) gyűjtő dobozba, vagy átadják azt a gyógyszertári személyzetnek. Lehetőség van az együttes vásárlást igazoló bizonylat (blokk) postai elküldésére a Szervező címére (a sorsoláson a legkésőbb 2018.01.18-ig a Szervezőhöz beérkező blokkok vesznek részt):

Biotic Gyógyszerészeti Kft. 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.

A személyes adatok feltüntethetők kézírással a pénztári bizonylat hátoldalán, vagy ahhoz hozzátűzött külön papíron (akár olvasható kézírással, vagy gépi nyomtatással). A gyógyszertárban leadott blokkokat az akció végét követően a gyógyszertár küldi meg Szervezőnek. A blokkok Szervezőhöz határidőig (2018.01.18.) történő beérkezését Szervező nem tudja garantálni, ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal. A postán elküldött blokkok (pályázatok) határidőre beérkezésével kapcsolatban Szervező szintén nem vállal felelősséget.

1.3. Azon magánszemélyek, akiknek pályázata legkésőbb 2018. január 18-ig beérkezik Szervező irodájába, részt vesznek a Szervező által bonyolított, közjegyző jelenlétében 2018. január 25-én 11 órakor megtartandó sorsoláson. A sorsolás helyszíne:

Biotic Gyógyszerészeti Kft. 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.


 

2. AZ NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. Az ajándéksorsolásban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező, valamint munkavállalói, és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése), valamint az LXR Komplex termékeket forgalmazó gyógyszertárak munkavállalói, és azok közeli hozzátartozói.

Fentiek alapján nem vehetnek részt a játékban, illetve érvénytelen a nem természetes személyek, illetve a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező személyek Pályázata.

2.2. Fentiek alapján a Játékban nem lehet részt venni azon vásárlást igazoló bizonylattal (pl. Áfás számla) amely a 2.1 pont alatti játékból kizárt személyek nevére szól, vagy olyan gyógyszertári bizonylattal, amely ugyan tartalmazza az LXR Komplex és LXR Junior Komplex termékek eladásának adatait (pl. retaxa bizonylat), de nem a termékek értékesítése során keletkezett eredeti nyugta, vagy egészségpénztári bizonylat.


 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2017. szeptember 11-én 7:00 órakor kezdődik, és 2017. december 30-án 22:00 óráig tart (az akcióban részt vevő gyógyszertárak legkorábbi nyitási, illetve legkésőbbi zárási ideje).

3.2. Fenti időszak alatt a Játékosok az LXR Komplex termékeket forgalmazó gyógyszertárakban, azok nyitvatartási idejében egyidejűleg megvásárolt legalább 1 db LXR Komplex felnőtt és 1 db LXR Junior Komplex gyermek termék révén válhatnak jogosulttá az ajándéksorsoláson való részvételre.

3.3 A vásárláskor kapott blokk Szervezőhöz történő beérkezésének határideje: 2018. január 18. 18 óra. Az eddig az időpontig a Szervező irodájába beérkezett pályázatok vesznek részt a 2018. január 25-én 11 órakor a Szervező irodájában megtartott sorsoláson.


 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK, ÜZLETEK

4.1. A nyereményjátékra pályázni abban az esetben lehet, ha a magánszemély egyidejűleg legalább egy db LXR Komplex felnőtt és egy db LXR Junior Komplex gyermek étrend-kiegészítő készítményt vásárol bármely (LXR terméket forgalmazó) patikában, az egyidejű vásárlását igazolja a beküldött pályázatában a gyógyszertári bizonylattal (blokkal), valamint az 1.2. pontban felsorolt személyes adatokkal.

4.2. A nyereményakcióra jogosító LXR Komplex és LXR Junior Komplex étrend-kiegészítő készítményekről további részletek megtudhatók itt: www.lxr.hu


 

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

5.1. Több alkalommal történt egyidejű LXR Komplex felnőtt és LXR Junior Komplex gyermek termék megvásárlása abban az esetben jelent többszöri pályázati lehetőséget, amennyiben a Játékos külön-külön pénztári blokkal vásárol meg (egyidejűleg, de más-más időpontokban) az előbbiek szerint 1-1 db (összesen minimum kettő) terméket, és minden blokkon vagy az ahhoz csatolt külön papíron) feltünteti a kért személyes adatokat. Egy magánszemély tehát akár több pályázatot is benyújthat az ajándéksorsolásra, függően attól, hogy hány alkalommal vásárolt egyidejűleg (egyszerre) legalább egy db LXR Komplex és egy db LXR Junior Komplex terméket (tehát egy alkalommal minimum 2 terméket, és azt az igazoló blokk egyértelműen tanúsítja).

5.2. A 3.1. és 3.2. pontok alapján csak a nyereményjáték időtartama alatti vásárlás jogosítja Játékost az ajándéksorsoláson való részvételre, tehát érvényes pályázat csak a 3.1. pontban leírt időszakban történt vásárlást igazoló blokkal lehetséges.


 

6. NYEREMÉNY

6.1. Az érvényes pályázatok között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra, nyilvános húzás során, közjegyző jelenlétében.

FŐNYEREMÉNY:
LG SMART LED TV, FULL HD, 108 cm – 1 db

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:
– SAMSUNG Galaxy tablet 9,6” 8 GB: 1 db
– SAMSUNG Galaxy J5 5,2” 16 GB okostelefon: 1 db
– CANON IXUS 185 20 MP digitális fényképezőgép: 1 db
– BOSS TASSIMO kapszulás kávéfőzőgép: 1 db
– CANDY grilles microsütő 900/1000 W: 1 db
– SENCOR turmixgép 1,5 l nemesacél: 1 db
– RUSSEL HOBBS gőzölős vasaló: 1 db
– TEFAL serpenyő 26 cm: 1 db
– ORAL B elektromos fogkefe: 1 db
– LXR Komplex étrend-kiegészítő csomag (1 db felnőtt + 1 db gyermek termék): 25 db

6.2. A nyeremény készpénzre nem váltható, és harmadik személyre át nem ruházható.

6.3. A Szervezőt a nyereményekkel kapcsolatban azok átadásán túl semmilyen felelősség nem terheli.


 

7. A NYERÉS MÓDJA

7.1. A 3.3 pontban megadott időpontig beérkezett, érvényes Pályázatok sorsolására a szintén 3.3. pontban meghatározott időpontban, az 1.2 pontban leírt helyszínen kerül sor közjegyző jelenlétében. A sorsolás nyilvános, azon bármely Játékos részt vehet.

A sorsolást megelőzően Szervező munkatársai a határidőig beérkezett pályázatokat ellenőrzik. Az érvényes pályázatokat már a közjegyző jelenlétében a sorsolási urnába helyezik, majd a szervező munkatársa a közjegyző jelenlétében kihúzza az összesen 35 darab nyertes pályázatot oly módon, hogy a húzás egyértelműen vakon történjen (a húzást végző személy nem olvashatja, nem láthatja a pályázati sorsjegyek adatait). Az elsőnek kisorsolt pályázat nyeri a 6.1. pontban elsőnek jelzett főnyereményt, majd a következő kisorsoltak jogosultak fenti sorrendben a további nyereményekre. A kihúzott nyertesek adatait a közjegyző kihirdeti, majd a sorsolás körülményeit is leíró jegyzőkönyvben rögzíti azokat.

7.3. A 35 darab nyertes pályázaton túl 15 db (a főnyereményre és a 6.1. pontban sorrendben azt követő 9 nyereményre vonatkozóan egy-egy, az LXR Csomagok vonatkozásában összesen 5 (öt), mind összesen 15) tartaléknyertes is kihúzásra kerül az esetlegesen érvénytelenül pályázó Játékosok pótlására. A tartaléknyertesek nyertesek helyébe történő állítása a kihúzás sorrendjében történik. A tartaléknyertesek adatai nem kerülnek kihirdetésre a sorsolás alkalmával. Azokat a Szervező lezárt borítékban őrzi az esetleges felhasználásig.

7.4. A nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatai (teljes név és lakcíméből a településnév) nyilvánosságra kerüljenek. Szervező a nyertes adatait a www.lxr.hu/nyeremenyjatek weboldalon publikálja.


 

8. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

8.1. A sorsolás után a nyertest a Pályázaton megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük. Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre, tértivevényes levélben történik a nyertes kiértesítése a megadott lakcímén. Amennyiben a nyertes a tértivevényes levél feladását követő 15 napon belül nem jelentkezik, úgy Szervező 2. alkalommal is – azonos módon – értesítést küld.

8.2. A nyeremény átadása a nyertessel történt telefonos, e-mailen történt, vagy tértivevényes levélküldés útján megtörtént egyeztetést követően úgy történik, hogy szervező a nyereményeket – a nyertesek lakóhelyétől, illetve a lehetőségektől függően – vagy személyesen adja át 30 napon belül (átvételi elismervénnyel), vagy ugyanezen határidőn belül tértivevényes postai küldeményként elküldi a nyerteseknek. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadható legyen. A nyeremények átadására jogszabály szerint 90 nap áll rendelkezésre. Nyertesnek a szervezővel fennálló mindennemű jogviszonya megszűnik a nyeremény átvételével.


9. TARTALÉKNYERTESEK

9.1. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a kisorsolt nyertes pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül.


 

10. ADÓZÁS

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.


 

11. ADATVÉDELEM

11.1. A játékos a pályázata beadásával és ezáltal a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek. Az adatokat a játékos hozzájárulásával az 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően – visszavonásig – a Biotic Gyógyszerészti Kft. üzleti ajánlatok, reklámküldemények küldésére felhasználhatja. A hozzájárulást és a küldemények küldését a játékos a 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. levélcímre vagy az info@lxr.hu e-mail címre küldött levélben megtilthatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy:

a.) Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Biotic Gyógyszerészeti Kft., mint Szervező végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

b.) A játékosok adatait, nyertességük esetén nevüket és lakcímüket – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

11.2. A regisztrált adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

11.3. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük, illetve lakóhelyük közigazgatási megnevezésének nyilvánosságra hozatalához. Ha a nyertes Játékos nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.

11.4. A Szervező a Nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

Szeged, 2017. július 27.

Biotic Gyógyszerészeti Kft.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás